NEWS

ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ ประธานในพิธีเปิด โรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ ประเภทวิชาชีพ (การเดินเรือ) เขตบางนา เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับใช้ในการพิจารณาการกำหนดแนวทางให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่ผู้เรียนโรงเรียนนอกระบบ พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุมิตรา ทองแสง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชน นอกระบบ (ประเทศไทย) และข้าราชการ สช. ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.กยศ พร้อมคณะ และ นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบ เพื่อพิจารณาแนวทางให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมร่วมพิธีประดับบ่านักเรียนลูกเรือและนักเรียนเรือสำราญโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและการดับไฟกับ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Perfect English กับครูพี่แอน ร่วมกับ  TSTC และโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้